Người Việt ngày càng chuộng đồ chế biến sẵnKinh doanh

Thực phẩm – đồ uống hiện chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu chi tiêu hằng tháng của người tiêu dùng. Trong đó, thực phẩm chế biến nằm trong nhóm có giá trị tăng trưởng nhanh nhất.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply