Người phụ nữ quyền lực một thời của DAB đổi hàng loạt luật sưKinh doanh

Người phụ nữ quyền lực một thời của DAB đổi hàng loạt luật sưKhi xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến chỉ có ba luật sư, đến phiên phúc thẩm có năm luật sư.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply