Người nghèo = nghi ngờ + từ chối, người giàu = chấp nhận + thay đổi: Hai chữ DO DỰ không tồn tại trong từ điển của người thành côngKinh doanh

Người nghèo = nghi ngờ + từ chối, người giàu = chấp nhận + thay đổi: Hai chữ DO DỰ không tồn tại trong từ điển của người thành côngThiếu tự tin sinh ra sợ hãi, do dự nhiều trở thành thói quen, đó chính là kẻ thù lớn nhất trên con đường bước tới thành công của mỗi người.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply