Người Hong Kong tiếp tục biểu tình đòi trưởng đặc khu từ chứcKinh doanh

Đoàn người biểu tình kéo tới tổng hành dinh cảnh sát Hong Kong đòi thả người bị bắt và muốn bà Carrie Lam từ chức.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply