Người dân vẫn mua nhà bằng vàng, Việt Nam có sẵn sàng cho một cuộc cách mạng thanh toán?Kinh doanh

Người dân vẫn mua nhà bằng vàng, Việt Nam có sẵn sàng cho một cuộc cách mạng thanh toán?Bloomberg nhận định dường như tốc độ tăng trưởng vượt bậc (năm nay Chính phủ kỳ vọng GDP tăng trưởng ít nhất 6,8%) đang là quá nhanh so với khả năng hiện đại hóa nền kinh tế.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply