Người dân tự kiểm đếm xe BOT: Chủ đầu tư đề nghị Bộ GTVT vào kiểm đếmKinh doanh

Trước sự việc một nhóm người dân tự tổ chức kiểm đếm số lượng xe qua BOT Ninh Lộc (Khánh Hòa) để gửi cơ quan chức năng, Chủ đầu tư BOT Ninh Lộc đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải vào kiểm tra thu phí tại trạm để có thông tin minh bạch và chính thống.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply