Người dân Nhật Bản kỳ vọng niên hiệu mới mang lại may mắnKinh doanh

Người dân Nhật Bản kỳ vọng niên hiệu mới mang lại may mắnChính phủ Nhật Bản này 1/4 đã chính thức công bố niên hiệu mới là “Lệnh Hòa” thay cho niên hiệu Bình Thành đang được sử dụng hiện nay.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply