Ngừng giải thích với người khác, đó chính là lúc bạn chiến thắng tất cả!Kinh doanh

Ngừng giải thích với người khác, đó chính là lúc bạn chiến thắng tất cả!Khi bạn biết giải thích là lời nói vô nghĩa nhất thế gian, bạn đã chiến thắng tất cả miệng lưỡi đàm tiếu và ánh mắt nhòm ngó của người đời.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply