Ngư dân Hà Tĩnh được mùa chang chang, thu 40 triệu đồng mỗi thuyềnKinh doanh

Hàng ngày tàu của ngư dân Hà Tĩnh đi từ 5h sáng để đánh bắt chang chang, cuối giờ chiều về với khoảng 40 tấn loài hải sản này.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply