Ngoài yếu tố vị trí, những lợi thế nào tạo nên sức hút cho một bất động sản?Kinh doanh

Ngoài yếu tố vị trí, những lợi thế nào tạo nên sức hút cho một bất động sản?Vị trí vẫn luôn là thước đo “vàng”” để định giá và tạo nên sự hấp dẫn cũng như tiềm năng của một dự án bất động sản. Tuy nhiên nếu trong cùng một khu vực, khi các dự án có sự tương đồng cao về vị trí, thì sự khác biệt lại nằm ở yếu tố pháp lý, hạ tầng và mức độ hoàn thiện của các tiện ích xung quanh.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply