Ngoài Vietcombank và VIB, các ngân hàng thí điểm khác đã thực hiện Basel II đến đâu?Kinh doanh

Ngoài Vietcombank và VIB, các ngân hàng thí điểm khác đã thực hiện Basel II đến đâu?Năm 2018 là một mốc quan trọng trong lộ trình thực hiện Basel II của hệ thống ngân hàng Việt khi lần đầu tiên 2 ngân hàng là Vietcombank và VIB được ghi nhận đã đạt chuẩn. Dù đón nhận những tín hiệu tốt như vậy, nhìn lại thời gian qua và những áp lực hiện hữu trong tương lai, con đường để đến cái đích Basel II của những nhà băng khác còn gặp không ít thách thức.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply