Ngoài bến xe Yên Sở, Hà Nội định xây thêm bao nhiêu bến xe?Kinh doanh

Ngoài bến xe Yên Sở, Hà Nội định xây thêm bao nhiêu bến xe?Hà Nội dự kiến sẽ trình HĐND thành phố thông qua Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply