Nghiên cứu sử dụng kết dư phí bảo hiểm tiền gửi xử lý TCTD yếu kémKinh doanh

Nghiên cứu sử dụng kết dư phí bảo hiểm tiền gửi xử lý TCTD yếu kémMột trong các nhiệm vụ Thủ tướng giao NHNN là nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi Luật Bảo hiểm Tiền gửi để sử dụng nguồn tiền kết dư phí bảo hiểm tiền gửi để xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply