Nghiên cứu 600 triệu phú, đây là 2 cách giúp họ phát triển bản thân mà ngay cả bạn cũng có thể thực hiện đượcKinh doanh

Dù thành công ở những lĩnh vực khác nhau nhưng các triệu phú trên thế giới đều có chung những tính cách nổi bật: kỷ luật, tập trung, kiên cường và tính kiên trì thực hiện.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply