Nghị quyết 01/2019: Chính phủ yêu cầu kiểm soát chặt tín dụng trong các lĩnh vực tiềm ẩn rủi roKinh doanh

Nghị quyết 01/2019: Chính phủ yêu cầu kiểm soát chặt tín dụng trong các lĩnh vực tiềm ẩn rủi roChính phủ cũng yêu cầu kiểm soát chặt việc huy động và cho vay bằng ngoại tệ.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply