“Nghi ngờ đường dây chạy điểm ở Hà Giang là có cơ sở”Kinh doanh

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Phạm Tất Thắng cho rằng qua vụ điểm thi ở Hà Giang, nghi ngờ về đường dây chạy điểm hoàn toàn có cơ sở.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply