Nghề tín dụng: Cần cho vay đúng người, đúng việc, đúng mục đích và tôn trọng sự thậtKinh doanh

Nghề tín dụng: Cần cho vay đúng người, đúng việc, đúng mục đích và tôn trọng sự thậtKhách hàng khi được vay thì vui, khi giải ngân thì mừng, đến hạn trả nợ thì lo, khi quá hạn thì chây ỳ. Xã hội phức tạp đòi hỏi cán bộ tín dụng phải nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thiện tất cả các kỹ năng đặc biệt là biết lắng nghe, thẩm định đúng, phân tích tổng hợp nhanh, thu nợ quyết liệt và giao tiếp tốt.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply