Nghề tiếp viên hàng không riêng cho giới thượng lưu: Kiếm 13 triệu/ngày nhưng phải ứng biến tốt với "súng, xác chết và mấy con vẹt kì lạ"Kinh doanh

Nếu có công việc nào gian truân hơn tiếp viên hàng không thì đó chính là những tiếp viên phục vụ trên chuyên cơ của giới thượng lưu.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply