Nghệ An: Chi tiết 11 khu vực lớn dự kiến đấu giá đất ởKinh doanh

Nghệ An: Chi tiết 11 khu vực lớn dự kiến đấu giá đất ởUBND tỉnh Nghệ An thông qua chủ trương và thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét ban hành nghị quyết về khai thác các khu đất đấu giá tạo nguồn vốn đầu tư một số công trình trọng điểm, cấp bách trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, 11 khu đất thuộc TP. Vinh và các thị xã Cửa Lò, Hoàng Mai sẽ quy hoạch đấu giá đất ở.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply