Ngay tại Bắc Giang, vải tươi loại 1 mua tại vườn đã 70.000 đồng/kg!Kinh doanh

Ngay tại Bắc Giang, vải tươi loại 1 mua tại vườn đã 70.000 đồng/kg!390 thương nhân Trung Quốc đang túc trực tại Bắc Giang để thu mua vải tươi đưa về nước tiêu thụ.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply