Ngày 3/3, VIB sẽ chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020Kinh doanh

Ngày 3/3, VIB sẽ chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020VIB là một trong những ngân hàng đầu tiên công bố về kế hoạch họp cổ đông năm 2020.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply