Ngành tôn thép tụt dốc, đến lượt Đại Thiên Lộc (DTL) muốn bán tài sảnKinh doanh

Ngành tôn thép tụt dốc, đến lượt Đại Thiên Lộc (DTL) muốn bán tài sảnTại ĐHĐCĐ thường niên tới đây, HĐQT Đại Thiên Lộc (DTL) sẽ xin ý kiến các cổ đông ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác cung cấp dây chuyền, thiết bị sản xuất thép lá đen cán nguội dùng để tráng thiếc (TMBP) và dây chuyền mạ thiếc công suất 200.000 tấn/năm với giá trị đầu tư khoản 10 triệu USD.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply