Ngành thuế khuyến khích nghỉ hưu trước tuổiKinh doanh

Tổng cục Thuế sẽ xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp công chức thuế tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply