Ngân hàng với vấn đề 'nóng' Basel IIKinh doanh

Ngân hàng với vấn đề 'nóng' Basel IIBasel II đang trở thành yếu tố ảnh hưởng mật thiết tới định hướng và hoạt động của ngân hàng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply