Ngân hàng Việt tiếp tục lên kế hoạch mở tầm “xuất ngoại”Kinh doanh

Các kế hoạch đặt ra đã mở rộng phạm vi thị trường, thay vì tập trung ở khu vực Đông Dương những năm qua.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply