Ngân hàng Việt Nam 2020: Nhận diện các phân khúc và thách thứcKinh doanh

Năm 2020 tới, nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều thách thức lớn đang đón chờ ngành ngân hàng Việt Nam.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply