Ngân hàng Thế giới: Chất lượng nước tại Việt Nam suy giảm, ô nhiễm gia tăngKinh doanh

Ô nhiễm tấn công nguồn nước mặt, nước dưới đất. Tỉ lệ nước thải đô thị và công nghiệp được xử lý thấp với phần lớn nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, chất thải rắn được xả thẳng vào nguồn nước.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply