Ngân hàng SCB: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 93 tỷ đồng, nợ xấu 0,94%Kinh doanh

Đến cuối tháng 6/2019, tổng tài sản của SCB đạt 537.616 tỷ đồng, tiếp tục là ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply