Ngân hàng nỗ lực làm sạch bảng cân đối kế toánKinh doanh

Nợ xấu của một số ngân hàng có dấu hiệu tăng lên vào cuối năm qua do các khoản nợ bán cho VAMC quay trở về. Hiện tại, các nhà băng đang nỗ lực làm “sạch” bảng cân đối kế toán bằng cách tăng dự phòng rủi ro.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply