Ngân hàng Nhà nước: “Tiến tới ngừng hẳn các biện pháp hành chính”Kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước: “Tiến tới ngừng hẳn các biện pháp hành chính”Để đạt mục tiêu này, Ngân hàng Nhà nước phải mất hàng chục năm qua, có thể nhiều năm nữa, nhưng bước đầu đã có những thay đổi.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply