Ngân hàng Nhà nước nêu loạt giải pháp ngăn chặn “tín dụng đen”Kinh doanh

Thống đốc yêu cầu các vụ, cục chức năng triển khai hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn “tín dụng đen”.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply