Ngân hàng mất tiền vì dự án “khống”Kinh doanh

Dự án không được phê duyệt nhưng doanh nghiệp vẫn được ngân hàng cho vay vốn. Hậu quả là ngân hàng không thể thu hồi số tiền cho vay.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply