Ngân hàng lớn tận thu khách hàng bằng nhiều loại phí bất hợp lýKinh doanh

Một số ngân hàng đang tìm cách tận thu khách hàng qua những loại thuế phí bất hợp lý. Trong khi lãi suất tiền gửi ATM trả theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn, rất thấp so với lãi mà ngân hàng thu được khi dùng số tiền đó để cho vay.
 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply