Ngân hàng lập danh sách khống cán bộ được khen thưởng?Kinh doanh

Ngân hàng lập danh sách khống cán bộ được khen thưởng?Công an đã từng vào cuộc điều tra và hiện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang tiến hành thanh tra hành chính đột xuất để làm rõ.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply