Ngân hàng chú trọng phát triển nhân lực trong thời đại "số hóa"Kinh doanh

Mặc dù toàn ngành đang đứng trước những thách thức chung do dịch Covid-19 kéo dài, các chỉ tiêu quan trọng của Nam A Bank trong năm 2020 vẫn được kỳ vọng tăng trưởng khả quan. Nhân sự là nền tảng cốt lõi để nhà băng này tự tin thực hiện các mục tiêu chiến lược đã đề ra.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply