New York Times: Facebook bắt đầu trả giá cho những bê bốiKinh doanh

Báo cáo mới nhất của Facebook cho thấy doanh thu và người dùng bắt đầu giảm tốc, và xu thế này còn tiếp tục. New York Times cho rằng đây là hệ quả của loạt bê bối 2 năm qua.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply