New York kiện chính quyền Trump vì khiến trẻ em chia lìa cha mẹKinh doanh

Thống đốc New York cáo buộc chính sách nhập cư của chính quyền liên bang Mỹ là “suy đồi đạo đức và bị kịch loài người”.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply