“Nếu khắt khe hơn thì có thể kết quả phiếu tín nhiệm sẽ khác”Kinh doanh

Đánh giá kết quả lấy phiếu tín nhiệm phản ánh đúng thực chất, nhưng theo đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, “có gì đó vẫn còn “thoáng”.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply