Nếu kết quả học tập kém, ra trường không xin được việc, bạn nên xem lại mình có những kỹ năng này chưa?Kinh doanh

Trở thành sinh viên, cách học ở THPT hoàn toàn không còn phù hợp nữa. Đã đến lúc bạn phải trang bị cho mình những kỹ năng thiết yếu để học tập hiệu quả ở đại học rồi.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply