NCB “bắt tay” với đối tác ngoại triển khai Dự án về tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn Basel IIKinh doanh

NCB “bắt tay” với đối tác ngoại triển khai Dự án về tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn Basel IINCB cho biết, dự án Thông tư 41 là một trong những bước đi đầu tiên của NCB trong kiện toàn hóa hệ thống quản trị-điều hành để làm nền tảng và thúc đẩy cho chiến lược kinh doanh trong thời gian tới.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply