Này bạn trẻ ơi, hãy nhớ rằng bài học sự nghiệp quan trọng nhất trong cuộc đời chính là những điều bạn có được từ sai lầm của mình đấy!Kinh doanh

Này bạn trẻ ơi, hãy nhớ rằng bài học sự nghiệp quan trọng nhất trong cuộc đời chính là những điều bạn có được từ sai lầm của mình đấy!Thay vì cảm thấy xấu hổ với những sai lầm, tại sao bạn lại không coi nó như một khoản chi phí cho những bài học giá trị sau này?
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply