Nâng tuổi nghỉ hưu: Có lo người trẻ bị hạn chế việc làm?Kinh doanh

Nâng tuổi nghỉ hưu: Có lo người trẻ bị hạn chế việc làm?Theo dự thảo luật Lao động sửa đổi, từ năm 2021 sẽ tiến hành nâng dần theo lộ trình tuổi nghỉ hưu của nam lên 62 tuổi và nữ lên 60 tuổi.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply