“Nâng hạng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia thuộc nhóm ASEAN 4”Kinh doanh

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu nâng hạng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia thuộc nhóm 4 quốc gia hàng đầu ASEAN (ASEAN 4) trong 5 năm tới.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply