Nam Định điều động, bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc SởKinh doanh

Nam Định điều động, bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc SởUBND tỉnh Nam Định vừa công bố Quyết định về công tác cán bộ đối với các Sở Xây dựng và Tài nguyên và Môi trường.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply