Nam A Bank: 6 tháng đầu năm hoàn thành 97,3% kế hoạch lợi nhuận nămKinh doanh

Nam A Bank cho biết, tính đến 16/6/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 91%, huy động vốn đạt 88%, lợi nhuận trước thuế đạt 97,3% kế hoạch năm, tương đương đạt khoảng 292 tỷ đồng lợi nhuận.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply