Năm 2018 thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên 8,3 tỉ USDKinh doanh

Năm 2018 thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên 8,3 tỉ USDTheo Vụ Quản lý khu kinh tế (Bộ KHĐT), tính chung năm 2018, tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) và vốn tăng thêm đạt trên 8,3 tỉ USD.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply