Năm 2018 lãi kỷ lục, Sách và thiết bị trường học Đà Nẵng (BED) trả cổ tức 93% bằng tiềnKinh doanh

Số tiền BED dự chi cho đợt cổ tức này lên đến gần 28 tỷ đồng, chiếm gần hết số lãi doanh nghiệp đạt được trong năm 2018 vừa qua.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply