Năm 2018: Hàng triệu ngày công, hàng nghìn tỷ đồng được tiết kiệmKinh doanh

Năm 2018: Hàng triệu ngày công, hàng nghìn tỷ đồng được tiết kiệmVới việc đơn giản, cắt giảm 6.665 danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành và 27 thủ tục kiểm tra chuyên ngành của 8 Bộ đã tiết kiệm cho doanh nghiệp và xã hội khoảng 11 triệu ngày công/năm tương đương 5.407 tỷ đồng/năm.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply