Năm 2018, Bảo Việt đạt doanh thu 41.799 tỷ đồng, tăng 27,6% so với năm 2017Kinh doanh

Riêng lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt ước đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc 9.841 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2017. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply