Mỹ thu được thuế tăng cao đột biến nhờ tăng thuế mạnh với hàng Trung QuốcKinh doanh

Tổng số tiền thuế này có thể đạt 100 tỷ USD một khi biện pháp tăng thuế lên 10% với 300 tỷ USD hàng Trung Quốc thực sự có hiệu lực từ ngày 1/9/2019 theo lời đe dọa của Tổng thống Trump.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply